เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 นักเรียน/ผู้ปกครอง สามารถรับผลการเรียนออนไลน์ทางแอพลิเคชั่น School Bright

📢 เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 นักเรียน/ผู้ปกครอง สามารถรับผลการเรียนออนไลน์ทางแอพลิเคชั่น School Bright วิธีการตามภาพและคลิปที่แนบมานี้
‼️พี่ๆ ป.6 และผู้ที่ต้องการใช้ ปพ.6 ตัวจริงติดต่อรับได้ที่โรงเรียน ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 09.00-12.00 น. กรุณาสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ